Visa On Arrival for Indian Tourists : भारतीय पर्यटकांसाठी व्हिसा ऑन अरायव्हल

Visa on arrival for Indian Tourists

प्रत्येक भारतीय पर्यटक आयुष्यात एकदा तरी परदेशी प्रवास करायचे स्वप्न बाळगून असतो. परदेशी प्रवास करायचा असेल, तर आपण ज्या देशात जाणार आहोत त्या देशाचा व्हिसा घ्यावा लागतो. व्हिसा दोन प्रकारे मिळू शकतो , एक म्हणजे pre-approved व्हिसा किंवा व्हिसा ऑन अरायव्हल (Visa On Arrival).  काही देश पर्यटकांना व्हिसा ऑन अरायव्हल ची सुविधा देतात. अशा देशात … Read more