१० दिवसाची लेह लडाख टूर चे प्लॅनिंग कसे करावे ?

10 days Leh Ladakh Tour Planning

लेह लडाख टूर करण्यासाठी जुन ते सप्टेंबर काळ हा उत्तम मानला जातो. मे महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्या पर्यंत BRO (Border Road Organisation) कडून रस्त्यावरील बर्फ पूर्णतः काढून  लेह मार्ग खुला केला जातो. चला तर मग आपण १० दिवसाची लेह लडाख टूर साठी प्लांनिंग (10 days Leh Ladakh tour planning) कशी करू शकतो हे आता पाहूया. १० … Read more